VinhDo Arts

    

    Công ty Mỹ thuật Vĩnh Đô được thành lập với mục đích góp phần nâng cao sự hiểu biết và thưởng ngoạn những tác phẩm điêu khắc đương đại cho mọi người. Dòng sản phẩm đầu tiên của công ty là sự kết hợp nghệ thuật độc đáo giữa Tượng và Đèn. Khái niệm này nhằm giới thiệu một góc nhìn mới rất nghệ thuật và ứng dụng thực tế cho trang trí nội, ngoại thất bằng cách đưa một tác phẩm trang trí 4D (không gian bốn chiều) chiếu sáng không gian sống của bạn.

    Tất cả các tác phẩm Tượng Đèn là những sáng tác mới của nhà điêu khắc Vĩnh Đô, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

    The objective of Vinh Do Arts is to promote an understanding of and appreciation for contemporary sculpture for all people. Our first line of products is distinctive “the art of sculptures and lights." The concept is to introduce a new artful and practical perspective for interior and exterior design as bringing a 4-dimension (4D) décor to illuminate your living space.  All Sculptures with Lights are newly created by sculptor Vinh Do, member of Vietnam Fine Arts Associations.

(*) 4D: 3D sculpture + its shades by the lights.

        Sung Nguyễn - Founder, Chairman

        Công Huyền Tôn Nữ Quỳnh Trang - Co-founder, CEO

 Vĩnh Đô - Co-founder,  Arts Director